Ventilatie C

Ventilatie C

Bij ventilatiesysteem C gebeurt de luchtaanvoer op een natuurlijke wijze, bijvoorbeeld via roosters in ramen of muren. De afvoer van de vuile lucht gebeurt mechanisch, met een ventilator. In dit artikel vind je de voor- en nadelen van dit type ventilatiesysteem en de prijs.

 

Wanneer kiezen voor een ventilatiesysteem C?

Een ventilatiesysteem plaatsen is verplicht voor nieuwbouwwoningen en bij grote energetische renovaties. Vaak moet dan een keuze gemaakt worden tussen ventilatiesystemen C en D. Om te weten wanneer je best voor systeem C kiest, bespreken we hieronder de voor- en nadelen van systeem C ten opzichte van systeem D:

Voordelen systeem C

Lagere investeringskosten dan systeem D: als je een beperkt budget hebt voor de plaatsing van een ventilatiesysteem, dan is systeem C wellicht de beste keuze. In vergelijking met ventilatiesysteem D, waarbij zowel de luchtaanvoer als -afvoer mechanisch gebeuren, is systeem C namelijk een pak goedkoper.

 

Lager verbruik van het systeem: aangezien ventilatiesysteem D twee ventilatoren nodig heeft (mechanische luchtaanvoer en -afvoer), zal het verbruik van dit systeem hoger liggen dan dat van ventilatiesysteem C, dat maar één ventilator heeft (voor de luchtafvoer). Hierbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat de stookkosten bij ventilatiesysteem C hoger zullen komen te liggen omdat de lucht onverwarmd de woning binnenkomt.

Wat zijn de nadelen?

Geluid en tocht: bij winderig weer kan bij ventilatiesysteem C een tochtgevoel ontstaan omdat de buitenlucht rechtstreeks via roosters de woning binnenkomt. Deze rechtstreekse aanvoer van buitenlucht betekent ook dat geluiden van buitenaf al snel storend kunnen zijn.


Luchtkwaliteit: aangezien het om een natuurlijke luchtaanvoer gaat, wordt de lucht niet gefilterd bij ventilatiesysteem C. Dit betekent dat stof, vervuiling, pollen,… makkelijk in de woning kunnen terechtkomen. Door te kiezen voor een vraaggestuurd ventilatiesysteem C, ook gekend als systeem C+, wordt de luchtkwaliteit wel beter geregeld. Dit systeem krijgt bij woningen dan ook vaak de voorkeur op het klassieke systeem C . De gewone ventilatiesystemen C zijn eerder geschikt voor magazijnen.


Temperatuur van de binnenkomende lucht: de koude buitenlucht komt onverwarmd de woning binnen bij ventilatiesysteem C, dus zal je meer moeten verwarmen. Bij warm weer komt de warme buitenlucht dus ook makkelijk binnen in de woning.

Hoe werkt een ventilatiesysteem C+?

Ventilatiesysteem C+ werkt vraaggestuurd. Dit betekent dat het systeem zich kan aanpassen aan de situatie. Als er bijvoorbeeld veel mensen in huis zijn, zal de lucht sneller vervuild zijn. Dan zal het systeem harder werken (meer lucht afvoeren) dan als er bijvoorbeeld niemand aanwezig is. De luchtkwaliteit wordt bij een ventilatiesysteem C+ dus steeds gecontroleerd met behulp van sensoren en het systeem past zijn werking dan ook aan aan de kwaliteit van de lucht in de woning.

 

Door de betere controle over de luchtkwaliteit is een ventilatiesysteem C+ meer geschikt voor woningen dan een gewoon systeem C. Aangezien het hier gaat om een systeem dat meer gesofisticeerd is dan een klassiek ventilatiesysteem C, zal de prijs zoals reeds gezegd wel wat hoger liggen.

 

 Heeft het systeem veel onderhoud nodig?

Om zeker te zijn van een goede werking van het systeem is een regelmatig onderhoud nodig. Bij een ventilatiesysteem C zal je bijvoorbeeld de toevoerroosters, de ventilator, het buizennet en de ventielen moeten reinigen. Sommige onderhoudswerken zijn zelf uit te voeren, bijvoorbeeld het reinigen van de roosters en de ventielen. Voor een schoonmaakbeurt van de ventilator en de ventilatiekanalen schakel je toch beter een vakman in.

Onze merken

thermelec