Ventilatie

Ventilatie

Ventilatie op zich is vrij eenvoudig. We vervangen vervuilde, gebruikte binnenlucht door verse, schone buitenlucht. Vroeger gebeurde ventilatie vanzelf door deuren, ramen, kieren en spleten in muren en daken. Maar omdat we meer en beter isoleren moeten we ventilatie zelf gaan regelen. Anders komt er in huis een ongezond en vochtig klimaat. Ventilatie gebeurt hoofdzakelijk door twee ventilatiesystemen : Systeem C en D.

Ventilatiesysteem C of C+

Bij een ventilatiesysteem C voer je lucht af via de badkamer, toiletten, keuken en wasplaats. Dit creëert een onderdruk in de woning, waardoor via roosters in de leefruimtes (living, slaapkamers, bureel,…) lucht wordt aangevoerd.

Een ventilatiesysteem C+ doet aan vraaggestuurde ventilatie waarbij de hoeveelheid af te voeren lucht wordt geregeld aan de hand van vochtigheid- , en aanwezigheidssensoren.

Thermelec, ventilatie buizen

Ventilatiesysysteem D

Bij een ventilatiesysteem D  (ook balansventilatie genoemd) voer je de vervuilde lucht af, maar voer je, eveneens via een buizensysteem, eenzelfde hoeveelheid schone, voorverwarmde lucht toe (in living, slaapkamers, bureel,…). De ventilatie unit voert lucht van buiten aan via een warmtewisselaar die 95% van de warmte van de afgevoerde binnenlucht overdraagt op binnenkomende koudere buitenlucht.   Een bypass in een systeem D zorgt er in de zomer voor dat ’s nachts de warmtewisselaar buiten spel wordt gezet. Op die manier kan de ventilatie unit de frisse buitenlucht rechtstreeks in de woning inblazen.

Onze merken

thermelec